SCOTUS Strikes Down Law, Leaves Sports Betting up to States - NBC 7 San Diego

    SCOTUS Strikes Down Law, Leaves Sports Betting up to States