| NBC 7 San Diego

$contentTitle

User Votes: $poll.votes($choiceDebateIdx)