This Week: Destination Korea - NBC 7 San Diego

    This Week: Destination Korea