San Diego Throws Surprise Party for Marathon Legend - NBC 7 San Diego

    San Diego Throws Surprise Party for Marathon Legend