Mount Laguna Snow Raw Video - NBC 7 San Diego

    Mount Laguna Snow Raw Video

    Raw video as the snow begins to call on Mount Laguna Thursday, December 13, 2012. (Published Thursday, Dec 13, 2012) Raw video as the snow begins to call on Mount Laguna Thursday, December 13, 2012. See More