Top Entertainment Photos: 'To Kill a Mockingbird' Opens on Broadway - NBC 7 San Diego

Top Entertainment Photos: 'To Kill a Mockingbird' Opens on Broadway