Images: San Diego Botanic Garden - NBC 7 San Diego

Images: San Diego Botanic Garden