Through the Years: The Obama Presidency | NBC 7 San Diego

Through the Years: The Obama Presidency