Kokomo the Gorilla Shows Off 2-Day-Old Baby at San Diego Zoo Safari Park | NBC 7 San Diego

Kokomo the Gorilla Shows Off 2-Day-Old Baby at San Diego Zoo Safari Park